Kategorieë

Kategorieë

Maak seker jy skyf by die regte kategorie in! Jy gaan kompeteer in die wedren waarvolgens jy en jou fiets gemerk is, dus die vorm wat jy ingevul het – die verantwoordelikheid rus by jou om seker te maak jy vul die regte vorm in en dat jy met die dienooreenkomstige merkers/wedren nommers deelneem. Neem Kennis: Wanneer daar met 'n groter fiets in 'n kategorie gery word as wat die beperkings aandui, sal die deelnemer nie uitslae ontvang nie en dus nie vir enige pryse in aanmerking kom nie.

Please make sure that you enter into the correct category! You will race in the category that you and your bike is marked for, thus the form you completed – the responsibility rests with you to make sure that you complete the correct form and use the correct markers/race numbers as per your registration form. Please note: when you ride with a bigger bike than specified in the specific category, the participant will not receive results and therefore not be considered for a prize.

Kategorieë

QUADS / ATV